×

Sebarang pertanyaan dan cadangan, hubungi kami di

Unit KLGIS

JABATAN PERANCANGAN BANDARAYA DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR Tingkat 11, Menara DBKL 1 Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur,MALAYSIA. Telefon : 03 - 26179611/9653 Faks : 03-26910144 Email : fuadhilmi@dbkl.gov.my Website : www.dbkl.gov.my
img13

Zon Guna Tanah dan Intensiti
Kawalan Pembangunan

Peta Zon Guna Tanah dan Intensiti mengandungi maklumat mengenai plot tanah yang boleh dibangunkan mengikut zon guna tanah dan intensiti (kepadatan/nisbah plot) yang telah ditetapkan.Susunan Layer PBRKL 2020:

1. Lapisan Kawalan Perancangan • Koridor Tepian Sungai • Zon Warisan • Zon Kawalan Ketinggian • Zon Perancangan Transit (TPZ)

2. Kawalan Pembangunan • Zon Guna Tanah dan Intensiti • Addendum Zon Guna Tanah dan Intensiti 2018


Bagaimana menggunakan CPS untuk mendapatkan maklumat kegunaan tanah dan bangunan yang telah ditetapkan dalam PBRKL 2020


Selamat Datang Ke CPS Online Mapping PBRKL 2020

City Planning System atau dikenali sebagai CPS, adalah sistem online map service yang dibangunkan oleh Jabatan Perancangan Bandaraya (JPRB) bersama Jabatan Pengurusan Maklumat (JPM), DBKL untuk menambahbaik sistem penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan. CPS akan memudahkan pemilik hartanah, pemaju dan komuniti termasuklah stakeholders mengakses maklumat Kawalan Pembangunan yang berkaitan dengan keperluan permohonan perancangan di Kuala Lumpur secara online melalui paparan peta geospatial.

Melalui CPS, pengguna dapat mengakses maklumat dari lapisan-lapisan data geospatial seperti Zon Guna Tanah, Intensiti (kepadatan dan nisbah plot), Zon Kawalan Ketinggian, Koridor Tepian Sungai, Zon Warisan dan Zon Perancangan Transit sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pelan Bandaraya Kuala Lumpur 2020 (PBRKL 2020) ke atas setiap plot tanah di Kuala Lumpur. Maklumat ini perlu dibaca bersama-sama dengan Kaedah-Kaedah (Perancangan) (Kelas Kegunaan Tanah dan Bangunan) Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2018 yang menerangkan penggunaan dan aktiviti yang dibenarkan dan yang tidak dibenarkan bagi tanah dan bangunan untuk setiap Zon Guna Tanah.

Nota: PBRKL 2020 merupakan Pelan Tempatan untuk Kuala Lumpur yang disediakan di bawah peruntukan Seksyen 13, Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan 1982 (Akta 267). Pelan ini menterjemahkan wawasan dan matlamat Pelan Struktur Kuala Lumpur 2020 (PSKL 2020) untuk menjadikan Kuala Lumpur sebuah Bandar Raya Bertaraf Dunia.

Ia meliputi semua aspek pembangunan bagi mengalakkan pertumbuhan bandar raya di samping menyumbang ke arah peningkatan persekitaran semulajadi dan alam bina, pengangkutan, perumahan, kemudahan sosial dan infrastruktur di samping melindungi warisan budaya.